11 May 2017

ZIUA FUNDAȚIEI

Submitted by ivan.nicolae

          MESAJUL domnului general-locotenent (rtg.) Nicolae BĂHNĂREANU, cu prilejul sărbătoririi ZILEI FUNDAȚIEI “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”, la 9 ani, 2008 - 12 MAI – 2017 și cu ocazia retragerii din funcția de președinte al Cosiliului Director  

          O iniţiativă de suflet, a unui grup de camarazi și prieteni, la care am subscris fără nici un fel de condiţii și cu mult entuziasm. Aşa am început activitatea, acum mai bine de 9 ani, în cadrul Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”.

          De-a lungul activității, am coordonat procesul, amplu și profund, de elaborare a documentelor juridice iniţiale, în cadrul grupului de lucru şi, la data de 12 Mai 2008, fundaţia a fost înscrisă în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor de la Judecătoria Sectorului 6.             

          Ulterior, am fost ales şi reales, la 4 ani, în funcţia de preşedinte al Consiului Director.

          La data de 24 aprilie 2017, din motive personale, care nu au nici o legătură cu activitatea din cadrul fundaţiei, a trebuit să-mi depun demisia din calitatea de preşedinte al Consiliului Director.

          Acum, la finalul mandatelor de președinte al Consiliului Director, pot afirma, cu mândrie, că am satisfacţia îndeplinirii unei misiuni de onoare, mai mult decât necesară și benefică. Entuziasmul nostru s-a materializat, în toată această perioadă, prin emiterea întregii documentații necesare funcționării organizației, prin identificarea și punerea în aplicare a soluţiilor optime la provocările tot mai diverse, venite din partea beneficiarilor – personalul Forțelor Terestre și membrii familiilor acestora.

          Am deliberat permanent în forul de conducere a fundației, împreună cu colegii mei, având în atenţie trei principii majore: legalitatea, criteriile de prioritate și transparența totală.

          Modul în care ne-am desfăşurat activitatea s-a materializat prin patru realizări majore ale Fundației: implementarea a 12 programe și proiecte majore, alocarea a peste 60% din fonduri pentru cazuri socio-medicale, obținerea calității de organizație de utilitate publică (2013)          și repartizarea folosirii, cu titlu gratuit, a unui sediu social (2016).

           Parcursul nu a fost „presărat cu flori”, a fost însoțit de diverse și profunde provocări, fiind nevoiți să facem faţă tendinţelor centrifuge, de asimilare la nivel central, de scădere a interesului de participare cu sprijin și donaţii din partea personalului Fortelor Terestre, a fost grevat de o oarecare inabilitate în promovarea imaginii fundației şi, nu în ultimul rând, a fost afectat de un nivel diferit și neconform de înţelegere a utilităţii fundaţiei.

           Plecarea mea nu înseamnă încetarea legăturilor cu fundaţia, ci dimpotrivă, oriunde mă voi afla, rămân in continuare membru activ al fundaţiei şi de drept membru fondator.

           Am convingerea că, atât alegerea domnului general - locotenent (r.)  Ion UNGUREANU, în funcţia de preşedinte al Consliului Director, cât şi atragerea, în cadrul  acestuia, a noi membri, vor accelera și impulsiona activitatea fundației, cu efecte multiplicate, atât pentru revigorarea bugetului, cât şi în planul creşterii vizibilităţii fundaţiei.

           De asemenea, nutresc speranţa creşterii interesului manifestat de personalul Forţelor Terestre pentru participarea la îndeplinirea obiectivelor fundaţiei prin contribuţia, benevolă, cu fonduri financiare, sprijin instituțional și diferite tipuri de resurse.

          Rămân devotat devizei „ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI”!

           Cu acest prilej, urez membrilor fondatori și ai Consiliului Director, personalului Forţelor Terestre și tuturor colaboratorilor fundației, multă sănătate, putere de muncă, realizări pe toate planurile şi, nu în ultimul rând, cele mai frumoase şi curate gânduri. 

           LA MULŢI ANI FUNDAŢIEI “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”, la împlinirea a 9 ani de existență, activitate, provocări și impliniri!

 

 

Cu respect și prețuire,

 Gl. lt. (rtg.)

  Neculai  BĂHNĂREANU