2.6. Impactul estimat al programului

- asigurarea unei perspective reale celor aflaţi în această situaţie;
- să determine creşterea solidarităţii umane şi a spiritului de camaraderie ostăşească;
- sensibilizarea militarilor din forţele terestre de a se implica, prin donaţii şi activităţi voluntare, în fapte altruiste şi acte de caritate, de a manifesta iubire şi compasiune pentru cei aflaţi în suferinţă;
- creşterea gradului de încredere al personalului militar şi civil din armată în potenţialul fundaţiei.