Speranta pentru fiecare

FIŞA PROGRAMULUI “SPERANŢĂ PENTRU FIECARE”

1. Informaţii generale despre program
1.1. Tipul programului: Program social
1.2. Denumirea programului: “Speranţă pentru fiecare”
1.3. Beneficiari: personalul militar şi civil din ţară, precum şi soţii/soţiile/copiii acestora, cu probleme sociale şi medicale deosebite, aflaţi în evidenţa Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”
1.4. Manager program: Lt. col. (r) psih. pr. Gabriel PETRE
1.5. Membrii echipei: Comandanţii de unităţi/reprezentanţii fundaţiei, responsabilii cu mediul asociativ din structurile militare în care sunt încadraţi, respectiv garnizoanele în care locuiesc persoanele aflate în evidenţa fundaţiei cu cazuri sociale şi medicale deosebite
2. Descrierea programului
2.1. Obiective
2.1.1. Obiectiv general: desfăşurarea activităţilor necesare rezolvării sau ameliorării cazurilor sociale şi medicale deosebite aflate în evidenţa fundaţiei.
2.1.2. Obiectiv pe termen lung: consilierea personalului cu probleme medicale şi sociale deosebite şi acordarea de ajutoare materiale şi/sau financiare pentru achiziţionarea unor materiale sau pentru plata parţială sau totală a unor servicii medicale specializate.
2.1.3. Obiective specifice:
- identificarea personalului din grupul ţintă;
- colaborarea cu structurile de profil pentru analizarea cazurilor sociale şi pentru stabilirea modalităţilor de intervenţie a fundaţiei în rezolvarea/ameliorarea acestora;
- mediatizarea cazurilor sociale aflate în evidenţă pentru atragerea de donaţii şi sponsorizări.
2.2. Încadrare în timp
2.2.1. Data de începere a programului: 20 mai 2008
2.2.2. Data încheierii programului: nedeterminată
2.2.3. Situaţia curentă a programului: Programul a fost iniţiat în luna mai 2008. Va fi actualizat în permanenţă şi bugetat anual.
2.3. Localizare: localităţile de reşedinţă ale personalului din grupul ţintă.

2.4. Necesitatea programului: menţinerea speranţei în cadrul familiilor cu cazuri sociale deosebite că problemele lor vor fi rezolvate sau ameliorate).
2.5. Descrierea principalelor activităţi:
- constituirea şi actualizarea bazei de date cu personalul din grupul ţintă;
- menţinerea unei legături permanente cu personalul aflat în evidenţa fundaţiei şi monitorizarea permanentă a acestuia;
- colaborarea cu structurile de profil pentru desfăşurarea unor activităţi specifice în vederea rezolvării/ameliorării cazurilor sociale şi medicale deosebite aflate în evidenţa fundaţiei;
- atragerea de donaţii şi sponsorizări pentru organizarea şi desfăşurarea programului;
- achiziţionarea materialelor specifice prin intermediul personalului din cadrul fundaţiei/voluntarilor şi transmiterea acestora la beneficiari;
- plata parţială/totală a unor servicii medicale specializate;
- mediatizarea programului.
2.6. Impactul estimat al programului:
- menţinerea speranţei în cadrul familiilor cu cazuri sociale deosebite că problemele lor vor fi rezolvate sau ameliorate;
- creşterea încrederii în capacitatea fundaţiei de a gestiona cazurile sociale aflate în evidenţă;
- creşterea solidarităţii umane şi a spiritului de caramaderie ostăşească;
- atragerea de noi membri, precum şi de donaţii şi sponsorizări pentru realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei.
2.7. Parteneriat:
2.7.1. Parteneriat intern:
- Ministerul Apărării Naţionale;
- Organizatii neguvernamentale cu scopuri şi obiective similare;
- Structuri guvernamentale si din administraţia publică centrală şi locală.
2.7.2. Parteneriat internaţional: Organizatii neguvernamentale cu scopuri şi obiective similare, respectiv personal din armatele statelor partenere.
2.8. Buget estimativ 2012: 41473 lei.
3. Anexe
Anexa nr. 1 Documentar cu cazurile sociale aflate în evidenţa fundaţiei
Anexa nr. 2 Acţiunile/Activităţile din cadrul programului ,,Speranţă pentru fiecare”
Anexa nr. 3 Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului “Speranţă pentru fiecare”
Anexa nr. 4 Precizări cu privire la managementul cazurilor medicale şi sociale înaintate Fundaţiei “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”
Anexa nr. 5 Dosarele cazurilor sociale