Sfanta Elena

FIŞA PROGRAMULUI “SFÂNTA ELENA”

1. Informaţii generale despre program
1.1. Tipul programului: Program social
1.2. Denumirea programului: “Sfânta Elena”
1.3. Beneficiari: copiii din Casele de tip familial “Sfânta Elena” – Corabia, aflate în responsabilitatea Statului Major al Forţelor Terestre
1.4. Manager program: Lt. col. (r) psih. pr. Gabriel PETRE
1.5. Membrii echipei: Biroul Tradiţii Militare şi Cultură/S.M.F.T. şi coordonatorul Caselor de tip familial “Sfânta Elena”
2. Descrierea programului
2.1. Obiective
2.1.1. Obiectiv general: desfăşurarea de activităţi caritabile pentru copiii şi tinerii din Casele de tip familial “Sfânta Elena” – Corabia.
2.1.2. Obiectiv pe termen lung: acordarea de ajutoare materiale şi financiare, cu prilejul unor zile şi sărbatori importante (Paşte, Crăciun, Ziua Copilului, etc.), precum şi pentru desfăşurarea altor activităţi în beneficiul copiilor din Casele de tip familial.
2.1.3. Obiective specifice:
- identificarea activităţilor specifice, în colaborare cu DGASPC Olt şi coordonatorul Caselor de tip familial;
- menţinerea permanentă a legăturii cu DGASPC şi coordonatorul Caselor de tip familial “Sfânta Elena” – Corabia, precum şi cu familiile copiilor din grupul ţintă, cu respectarea actelor normative specifice activităţii acestora;
- mediatizarea programului.
2.2. Încadrare în timp
2.2.1. Data de începere a programului: 01 decembrie 2008
2.2.2. Data încheierii programului: nedeterminată
2.2.3. Situaţia curentă a programului: Programul a fost iniţiat în luna decembrie 2008. Va fi actualizat în permanenţă şi bugetat anual.
2.3. Localizare: Corabia şi localităţile de reşedinţă ale copiilor din grupul ţintă.
2.4. Necesitatea programului: sprijinirea activităţii DGASPC Olt pentru creşterea calităţii vieţii copiilor din Casele de tip familial “Sfânta Elena” – Corabia
2.5. Descrierea principalelor activităţi:
- constituirea şi actualizarea bazei de date cu copiii din grupul ţintă;
- atragerea de donaţii şi sponsorizări pentru organizarea şi desfăşurarea programului;
- desfăşurarea activităţilor specifice cu sprijinul personalului din cadrul S.M.F.T./fundaţiei/voluntarilor;
- mediatizarea programului.
2.6. Impactul estimat al programului:
- menţinerea speranţei in cadrul familiilor cu copii şi tineri aflaţi in Casele de tip familial “Sfânta Elena” – Corabia.
- creşterea solidarităţii umane; conştientizarea şi sensibilizarea personalului din S.M.F.T. cu privire la necesitatea sprijinirii copiilor şi tinerilor din Casele de tip familial “Sfânta Elena” – Corabia.
2.7. Parteneriat
2.7.1. Parteneriat intern: Statul Major al Forţelor Terestre, D.G.A.S.P.C. Olt, Casele de tip familial “Sfânta Elena” – Corabia, Administraţia publică centrală şi locală, Fundaţii/Asociaţii cu scopuri şi obiective similare.
2.7.2. Parteneriat internaţional: Fundaţii/Asociaţii cu scopuri şi obiective similare, Personal din armatele statelor partenere.
2.8. Buget estimativ 2012: 8114 lei
3. Anexe
Anexa nr. 1 : Documentar cu privire la Casele de tip familial “Sfânta Elena” – Corabia;
Anexa nr. 2: Acţiunile/Activităţile din cadrul programului “Sfanta Elena”;
Anexa nr. 3: Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului “Sfanta Elena”.