Traditii militare

FIŞA PROGRAMULUI “TRADIŢII MILITARE”

1. Informaţii generale despre program
1.1. Tipul programului: Program cultural - educativ
1.2. Denumirea programului:“Tradiţii militare”
1.3. Beneficiari:
- structurile militare din Ministerul Apărării Naţionale;
- cetăţenii şi comunităţile locale.
1.4. Manager program: Col. (r) Dorina CONSTANTINESCU
1.5. Membrii echipei: Comandanţii structurilor militare din armată. Structurile/responsabilii cu tradiţiile militare din Forţele Terestre.
2. Descrierea programului
2.1. Obiective
2.1.1. Obiectiv general: desfăşurarea de activităţi specifice pentru promovarea/păstrarea tradiţiilor militare ale Armatei României.
2.1.2. Obiectiv pe termen lung: asigurarea suportului necesar structurilor din Ministerul Apărării Naţionale pentru promovarea/păstrarea tradiţiilor militare ale Armatei României.
2.1.3. Obiective specifice:
- identificarea structurilor/personalului care poate sprijini fundaţia în organizarea activităţilor pe linia tradiţiilor militare;
- realizarea de parteneriate cu structuri guvernamentale şi ale administraţiei publice centrale şi locale cu atribuţii în domeniu;
- colaborarea cu asociaţii/fundaţii cu scopuri similare;
- mediatizarea programului.
2.2. Încadrare în timp
2.2.1. Data de începere a programului: 20 mai 2008
2.2.2. Data încheierii programului: nedeterminată
2.2.3. Situaţia curentă a programului: Programul a fost iniţiat în luna mai 2008. Va fi actualizat în permanenţă şi bugetat anual.
2.3. Localizare: Aria de desfăşurare – naţională
2.4. Necesitatea programului: promovarea/păstrarea tradiţiilor militare ale Armatei României
2.5. Descrierea principalelor activităţi:
- constituirea şi actualizarea bazei de date cu activităţilor care pot fi desfăşurate pentru promovarea/păstrarea tradiţiilor militare ale Armatei României;
- colaborarea cu structurile de profil pentru desfăşurarea unor activităţi specifice domeniului tradiţiilor militare;
- atragerea de donaţii şi sponsorizări pentru organizarea şi desfăşurarea programului;
- mediatizarea programului.
2.6. Impactul estimat al programului:
- creşterea încrederii în capacitatea fundaţiei de a participa la organizarea sau desfăşurarea unor activităţi specifice în domeniul tradiţiilor militare;
- cultivarea şi dezvoltarea sentimentului de camaraderie profesională şi de armă.
2.7. Parteneriat
2.7.1. Parteneriat intern:
- Ministerul Apărării Naţionale;
- organizatii neguvernamentale cu scopuri şi obiective similare, structuri guvernamentale, administraţia publică centrală şi locală.
2.7.2. Parteneriat internaţional: Organizatii neguvernamentale cu scopuri şi obiective similare, personal din armatele statelor partenere.
2.8. Buget estimativ 2012: 1803 lei.
3. Anexe
Anexa nr. 1 Documentar cu tradiţii militare din Armata României
Anexa nr. 2 Acţiunile / Activităţile din cadrul programului “Tradiţii militare”
Anexa nr. 3 Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului “Tradiţii militare”