3, 5 % ESTE AL TĂU

FIŞA PROGRAMULUI “3, 5 % ESTE AL TĂU” 1. Informaţii generale despre program 1.1. Tipul programului: Alte programe 1.2. Denumirea programului: “3, 5 % este al tău” 1.3. Beneficiar: Consiliul Director al Fundaţiei „Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” 1.4. Manager program: Lt. col. (r) psih. pr. Gabriel PETRE 1.5. Membrii echipei: Cpt. Nistor Daniel, reprezentanţii fundaţiei şi/sau responsabilii cu mediul asociativ din structurile Ministerului Apărării Naţionale 2. Descrierea programului 2.1. Obiective 2.1.1. Obiectiv general: promovarea fundaţiei şi creşterea credibilităţii acesteia în scopul strângerii de fonduri necesare îndeplinirii scopului şi obiectivelor specifice. 2.1.2. Obiectiv pe termen lung: desfăşurarea de activităţi specifice pentru colectarea sumelor de bani provenite din direcţionarea a 2% din impozitul pe venitul anual de către personalul din Ministerul Apărării Naţionale, precum şi de către alte persoane din afara acestuia. 2.1.3. Obiective specifice: -identificarea personalului care poate sprijini fundaţia prin această facilitate fiscală; -informarea personalului cu privire la activităţile desfăşurate în cadrul fundaţiei şi necesitatea atragerii de fonduri din diverse surse pentru îndeplinirea scopului şi obiectivelor stabilite; -monitorizarea activităţii de completare a formularelor specifice şi de înaintare a acestora la structurile fiscale abilitate; - mediatizarea programului. 2.2. Încadrare în timp 2.2.1. Data de începere a programului: 13 mai 2008 2.2.2. Data încheierii programului: nedeterminată 2.2.3. Situaţia curentă a programului: Programul a fost iniţiat în luna mai 2008. Va fi actualizat în permanenţă şi bugetat anual. 2.3. Localizare: Aria de desfăşurare - naţională 2.4. Necesitatea programului: atragerea de fonduri pentru desfăşurarea activităţii fundaţiei şi creşterea credibilităţii acesteia 2.5. Descrierea principalelor activităţi: -constituirea şi actualizarea bazei de date cu structurile militare din M.Ap.N. şi cu responsabilii cu mediul asociativ din cadrul acestora; -informarea personalului cu privire la “prevederea 2%” prin elaborarea de materiale specifice, realizarea unor prezentări de către membrii Consiliului Director la sediile structurilor militare, etc.; -multiplicarea formularelor şi transmiterea acestora la structurile/persoanele interesate; -verificarea formularelor transmise de membrii şi simpatizanţii fundaţiei şi înaintarea acestora la autorităţile fiscale abilitate; -informarea personalului cu privire la fondurile colectate prin această facilitate fiscală şi modul de utilizare a acestora; -mediatizarea programului. 2.6. Impactul estimat al programului: - promovarea imaginii fundaţiei şi crearea unei relaţii mai strânse cu structurile militare din armată, precum şi cu simpatizanţii din afara acesteia; - creşterea solidarităţii umane şi a spiritului de caramaderie ostăşească; - atragerea de fonduri băneşti indispensabile pentru realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei. - atragerea de noi membri, precum şi de donaţii şi sponsorizări pentru realizarea scopului şi obiectivelor fundaţiei. 2.7. Parteneriat 2.7.1. Parteneriat intern: Ministerul Apărării Naţionale 2.8. Buget estimativ 2012: 1803 lei 3. Anexe Anexa nr. 1 Documentar cu structurile din Ministerul Apărării Naţionale şi responsabilii cu mediul asociativ din cadrul acestora Anexa nr. 2 Acţiunile / Activităţile din cadrul programului “2% este al tău” Anexa nr. 3 Bugetul de venituri şi cheltuieli al programului “2% este al tău”