Comisia de cenzori

Comisia de cenzori este organul de control al activităţii economico - financiare a fundaţiei.

Comisia de cenzori este alcătuită din trei membri desemnaţi de Consiliul Director:

Preşedinte:
Col. Petre DUMEA - şef serviciu/S.M.F.T.
Membri:
Lt. col. Gheorhiţă PUŞCĂ - şef birou/S.M.F.T
Mr. Razvan ENE - şef birou/S.M.F.T