Informaţii generale despre program

1. Informaţii generale despre program
1.1. Denumirea programului: "Cămin spital, centru de recuperare şi tratament Sfântul Gheorghe", obiectiv strategic al fundaţiei, pe termen lung. Programul poate fi de utilitate publică şi este proiectat să ofere servicii sociale pentru protecţia militarilor rezervişi şi a membrilor de familie ai acestora aflaţi în nevoie socială.
1.2. Beneficiari: militarii în rezervă (retragere) şi membrii de familie ai acestora aflaţi în situaţii deosebite din punct de vedere social.
1.3. Manager program: Col.(r) Marin COJOCARU.
1.4. Membrii echipei: Structura medicală şi de asistenţă psihologică din Statul Major al Forţelor Terestre; locţiitorii comandaţilor unităţilor; militarii care fac parte din grupul “Responsabil pentru relaţiile cu mediul asociativ”; voluntari din cadrul fundaţiei.