2.5. Descrierea principalelor activitati:

- constituirea bazei de date cu cerinţele unui asemenea aşezământ;
- vizitarea în scop de documentare a aşezămintelor/instituţiilor caritabile similare;
- acceptarea oricărei propuneri şi iniţiative care poate duce la realizarea programului;
- mediatizarea prevederilor programului şi adaptarea acestuia la cerinţele şi propunerile formulate;
- încurajarea beneficiarului ajutorului pentru a fi coparticipant la acţiune;
- obţinerea statutului de utilitate publică de către fundaţie.