2.4. Necesitatea programului

Dinamica vieţii sociale, creşterea costurilor întreţinerii şi medicaţiei, suferinţele care afectează abilităţile locomotorii, pot constitui motive ale cadrelor militare în rezervă şi în retragere şi a membrilor de familie, urmaşi ai acestora, pentru a opta coparticipativ la integrarea în marea familie a militarilor camarazi seniori.
Programul reprezintă o necesitate pragmatică rezultată din "Raportul de cercetare sociologică" anexat.