28 Feb 2023

VIZITA DE INFORMARE LA STATUL MAJOR AL FORȚELOR TERESTRE

Submitted by ivan.nicolae

În data de 22 februarie 2023, la invitația comenzii Statului Major al Forțelor Terestre domnul general-locotenent (r) Ion UNGUREANU, președintele Consiliului Director (CD) al Fundației ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, însoțit de către colonelul (r) Nicolae IVAN și colonelul (r) Paul BRATOSIN, membri ai Consiliului Director al Fundației au continuat seria vizitelor de informare, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre.

Activitatea a fost condusă de domnii colonel Adrian POPESCU, locțiitorul pentru operații și instrucție și de colonel Mihai PÎRVA, directorul Statului Major al Forțelor Terestre.

În fața personalului SMFT, participant la activitate, domnul general-locotenent (r) UNGUREAU a reamintit menirea și obiectivele Fundației, prioritățile pentru următorii 5 ani, precum și specificul Fundației care are ca BENFICIARI PRIORITARI: militarii și personalul civil în activitate din Forțele Terestre, familiile acestora (soț/soție, copii), precum și SMFT și structurile din FT (în domeniile instrucție-competiții, educație-promoții și tradiții militare-ziua FTR, evenimente istorice cheie, zilele armelor)

Fundația a fost înființată la 12 mai 2008, la nivelul Statului Major al Forțelor Terestre (SMFT), la inițiativa unui grup entuziast sub conducerea domnului general FUNZETI, șeful SMFT de la acea dată, a fost condusă până la data de 24 aprilie 2017 de către domnul general-locotenent (rtr) Neculai BĂHNĂREANU, iar de atunci, în ultimii 6 ani, structura este coordonată de către domnul general-locotenent (r) Ion UNGUREANU.

Activitățile Fundației sunt planificate, conduse, executate și evaluate de către CONSILIUL DIRECTOR (CD),  compus din 9 membri, foști lucrători, lungi perioade de timp, în SMFT (8 rezerviști: col. (rtr) I. BOERU, col (rtr) I. MOCAN, col. (r) Nicolae IVAN, col. (r) Paul BRATOSIN, col. (r) I. BALIGI, col. (r) D. CONSTANTINESCU, maistru militar principal (r) C. PĂDURARU și col. în activitate D.BANU/CFI) prin ACȚIUNI STRICT VOLUNTARE, NEREMUNERAȚI, CU CONTRIBUȚII FINANCIARE ȘI MATERIALE PERSONALE, CU CONSUM DE RESURSE, TIMP, ENERGIE ȘI FURNIZARE DE EXPERTIZĂ. 

În cei 15 ani de activitate în slujba militarilor din Forțele Terestre, Fundația a avut ca obiectiv major creșterea calității vieții personalului militar în activitate și în rezervă/retragere și a personalului civil din FTR și a realizat următoarele :

- implementarea a 11 programe, grupate în 4 domenii, descrise pe slide, astfel: 1. Caritabile, pentru care s-au alocat 70 % din bugetul total, ceea ce înseamnă peste 3,450,000.00 lei, în cadrul a peste 400 de ajutoare medicale și sociale prin sprijinirea a 257 de cazuri socio-medicale din F.T.R., din care: 94 cazuri de monitorizare și sprijin a militarilor decedaţi/răniţi în misiuni în Teatrele de Operații (T.O.) și a familiilor acestora, precum și 163 cazuri sociale ale familiilor personalului militar și civil din ţară cu probleme sociale şi medicale deosebite, cu 69 copii si 237 de adulţi; Incluzând aici și CTF CORABIA; 2. Motivarea performanței profesionale; 3. Promovarea instituției militare și a tradițiilor militare și 4. Căminul spital;

-obținerea calității de organizație de utilitate publică (HG 861/06.11.2013), ceea ce a asigurat sumele necesare funcționării fundației de la bugetul MApN , iar sumele colectate de la membri și simpatizanți sunt alocate și direcționate, în totalitate, catre personalul militar și civil în activitate, în rezervă și în retragere în nevoie;

- cooperarea intra-ministerială, inter-instituțională și inter-agenții, de promovare, comunicare şi informare a tuturor celor interesați.

Au fost finanțate burse sociale de studii, în folosul a 8 elevi / F.T.R. cu situație socială defavorizată, pe timpul pandemiei de Covid-19. S-au achiziționat și distribuit cadouri copiilor personalului militar și civil cu ocazia sărbătorilor Pascale, Tărgului de Crăciun și a zilei copilului

Pentru motivarea performanței profesionale, au fost premiați cu sume de bani 6 șefi de promoție de la Academia Forțelor Terestre, Școala Militară de Maiștri Militari și Subofițeri a Forțelor Terestre și de la Colegiul Național Militar ”Ștefan Cel Mare, câștigătorii competiței “Subofițerul/soldatul anului în FTR” și câștigătorii competiției ”Omul anului în FTR”.

Pentru sprijinul tinerilor de la CTF Corabia, în cooperare cu SMFT, s-au finanțat: Tabăra de Vară Anuală, cu caracter de continuitate, oprită în perioada pandemiei și reluată în 2022 (Centrul de Ge/Râmnicu Vâlcea), pentru care Fundația a plătit transportul, hrana și activitățile cultural educative, iar SMFT a asigurat cazarea gratuită și achiziții de cadouri cu ocazia sărbătorilor religioase și echipamente electro-casnice, rechizite, îmbrăcăminte;

Pentru domeniul tradiții militare, promovarea trecutului glorios al Armatei și a imaginii Forțelor Terestre Române, Fundația, în cooperare cu SMFT, a participat cu fonduri la sărbătorirea Zilelor Națională, a Armatei și a Forțelor Terestre, armelor, Târguri de Crăciun, ceremonii la monumentele eroilor neamului.

La sfârșitul lunii martie 2023, după publicarea bilanțului pe anul 2022 în Monitorul Oficial, un extras al acestuia va fi postat și pe site-ul Fundației, pentru a putea fi consultat de toți membri și simpatizanții, în baza principiului transparenței.

Pentru dezvoltarea solidarității și întărirea spiritului de Corp, Fundația cooperează permanent cu MApN (Direcția Calitatea Vieții Personalului, DIRP-Observatorul Militar, Consiliul de srpijin și consultare a personalului în rezervă- în ultimele 2 ședințe, fundația a propus CREȘTEREA VENITURILOR PERSONALULUI MILITAR ÎN ACTIVITATE), Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria”, Asociația ”Camarazii”, ANCMRR, Asociații și Fundații din cadrul MAI, SRI, SIE, Diplomație, Primării, instituții bancare.

Situația privind fondurile Fundației, de la înființare și până în prezent, începe cu suma de  192,000 colectată în 2008, sumă menținută până în 2017, când fondurile au înregistrat o scădere dramatică, ajungând la 71,000 lei, ceea ce a dus la diminuarea sumelor decontate pentru tratamente, medicamente și diverse operații medicale. Cu sprijinul unor entități bancare care au sponsorizat Fundația, folosind sumele alocate (aprox 15,000 lei/an) de la bugetul pentru funcționare și în strânsă cooperare cu SMFT și alte entități, fondurile Fundației au crescut, ajungând în anul 2022 la aprox. 300,000 lei, din care peste 280,000 lei s-au întors în beneficiul personalului FT, al SMFT și al structurilor din FTR.

O contribuție importantă la fondurile Fundației aduc militarii din rezervă/retragere care au ajutat și ajută militarii și personalul civil în activitate din dragoste și pretuire pentru ei și pentru că ”sponsorii” nu au avut parte de acest ajutor!

Pentru a putea AJUTA, Fundația are nevoie de RESURSE FINANCIARE, pentru care cerem solidaritatea și sprijinul personalului militar și civil din Forțele Terestre, mai ales în aceste vremuri tulburi când societatea civilă, manipulată grosolan, a coborât militarii de pe soclul eroilor pe tărâmul întunecat și nedemn al ”profitorilor speciali”.  

Sprijinul personalului FTR se poate materializa prin participarea la alimentarea a cel puțin 3 surse de finanțare:

-    înscrierea ca membri cotizanți ai Fundației, cu PRIORITATE de beneficiu, și plata cotizației anuale de numai 60 lei (plata se poate face individual sau centralizat, prin depunere/transfer bancar în contul Fundației, menționțând numele, structura și ce reprezintă depunerea);

-    direcționarea a 3,5 % din impozitul pe venit din anul 2022 către Fundație, până la 19 mai 2023, astfel: personalul militar în activitate, la structura financiară care asigură plata salariilor; personalul civil, la structura ANAF la care este arondat (prin intermediul fundației, după transmiterea centralizată a acestora la sediu); militarii în rezervă și în retragere, la Casa de Pensii Sectorială a M.Ap.N. sau M.A.I. (prin intermediul fundației, după transmiterea centralizată a acestora la sediu); Pot opta pentru redirecționarea impozitului, în beneficiul Fundației, personalul militar şi civil din FT, membrii de familie ai acestora, prieteni și cunoscuți;

- participarea activă la campania ”Dă un leu pentru colegul tău”; este modalitatea cea mai simplă și eficientă de a sprijini fundația și constă în donarea și transferul/depunerea a cel puțin unui leu, lunar, respectiv a 12 lei/anual în contul Fundației: centralizat sau individual, menționțând numele, structura și numele campaniei.

Ca priorități viitoare, Fundația va dezvolta relații de cooperare mai strânse cu instituțiile bancare pentru a atrage diferite și importante sponsorizări, va crește numărul cazurilor medicale soluționate, va continua derularea programelor în evidență, va identifica altele noi și va relua vizitele de informare la sediul stucturilor din FTR (s-au  vizitat Bg. 1 Mc., B. 1 CIMIC și B. 265 PM).

Anul acesta, în luna mai 2023, membrii, colaboratorii și simpatizanții structurii, în strânsă colaborare cu Statul Major al Forțelor Terestre sărbătorim 15 ani de la înființarea Fundației ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”- moment de bilanț, la care vom raporta că ne-am îndeplinit misiunea!

Ne exprimăm convingerea în întărirea cooperării noastre, în acordarea constantă a sprijinului reciproc și completarea bilaterală în rezolvarea nevoilor camarazilor noștri, pentru stimularea performanței, promovarea imaginii și tradițiilor militare ale FTR.

Domnul general-locotenent (r) Ion UNGUREANU, în nume personal și în numele membrilor Consiliului Director a mulțumit comenzii și personalului SMFT pentru cooperare și, în mod special, le-a mulțumit și recunoscut implicarea domnului general-locotenent Iulian BERDILĂ, domnului general – maior Ovidiu POP, domnului colonel Mihai PÎRVA, d-nei Mariana ANCUȚ, preotului militar Valentin LAZĂR, doamnei colonel ȚÎRLEA; domnului căpitan OPREA, redacțiilor ”Revistei Forțelor Terestre” și ”Curierului Armatei”, precum și personalului de legătură/SMFT pentru sprijinul permament și consistent acordat Fundației!

Cu ocazia MĂRȚIȘORULUI și a ZILEI FEMEII, președintele Fundației a urat tuturor domnișoarelor și doamnelor prezente în sală sănătate, bucurie, iubire, pace și PRIMĂVARĂ MINUNATĂ! 

AJUTAȚI-NE, PENTRU A VĂ PUTEA AJUTA!

CAMARADERIE ȘI SOLIDARITATE!

”ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI”

 

DIRECTOR DE RELAȚII PUBLICE, COLONEL (r) NICOLAE  IVAN