29 Apr 2020

LA MULȚI ANI INFANTERIȘTILOR ȘI INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE, 190 DE ANI: 1830-30 APRILIE-2020!

Submitted by ivan.nicolae

MESAJUL CONSILIULUI DIRECTOR AL FUNDAŢIEI Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” cu ocazia ZILEI INFANTERIEI ROMÂNE-190 DE ANI:1830-30 aprilie-2020

INFANTERIA ROMÂNĂ, a ocupat și ocupă locul principal în cadul Forțelor Terestre,  fiind arma cea mai veche, cea mai numeroasă ca efective, cea mai complexă și completă, cu cea mai mare contribuţie şi cu cele mai grele jertfe de sânge în luptele pentru apărarea gliei strămoşeşti, pentru libertatea, suveranitatea, independenţa şi unitatea naţională a poporului român.

Infanteria,”regina bătăliilor”, s-a bucurat permanent de un imens şi binemeritat prestigiu, câştigat printr-o istorie glorioasă prin participarea, de-a lungul istoriei noastre milenare, la toate marile bătălii purtate de poporul român.

Procesul constituirii Infanteriei ca armă de sine-stătătoare, început la 30 aprilie 1830 (Tratatul de la Adrianopol hotăra „formăruirii în Valahia a şase batalioane pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pământeneşti”, din care s-au înfiinţat 3 Regimente Mixte la Bucureşti, Ploieşti şi Craiova. În acelaşi timp, în Moldova, la Iaşi, s-au constituit un batalion de pedestrime şi un escadron de călărime care au format, mai târziu, Regimentul Mixt), a fost consacrat de mişcarea revoluţionară de la 1848, de Unirea Principatelor Române de la 1859 şi de politica militară promovată de Alexandru Ioan Cuza (conceptul de ”Armata Română”), s-a dezvoltat în timpul războiului de independență și a celor două războaie mondiale, s-a transformat în perioada comunistă, s-a modernizat accelerat după aderarea României la NATO și UE și continuă realizarea capabilităților operaționale, specifice situației mondiale cu riscurile, asimetriile și provocările actuale.

Infanteria română, armă cu tradiții glorioase, este componentă de bază a Forțelor Terestre, are capabilităţi multiple de a executa operaţii decisive, independent sau în cooperare cu celelalte arme, în orice zonă şi pe orice direcţie, fiind astfel organizată, dotată şi pregătită încât să constituie, oriunde şi oricând, o forţă de elită credibilă şi descurajantă oricărei agresiuni sau ameninţări la adresa României şi a aliaţilor săi, contribuind semnificativ la promovarea imaginii Armatei României în cadrul NATO și al armatelor țărilor partenere, pe durata executării misiunilor în Irak, Afgansitan, Balcani, Africa, precum și pe timpul exercițiilor multinaționale, în țară și în străinătate.

În condițiile spațiului de luptă integrat actual și ale războiului modern ultradigitalizat, ale noilor tipuri de amenințări, tipuri de operații, acțiuni și agresiuni neconvenționale, ale noilor provocări la adresa securității naționale și a NATO, infanteria română continuă procesul de modernizare și de realizare a capabilităților operaționale necesare prin: programele majore de înzestrare (transportor blindat trupe 8 x 8 PIRANHA V, instalații/sisteme de lansare Antitanc SPIKE portabile/mobile și pe mașini de luptă, armament de infanterie standard NATO, autovehicule blindate HMMWV, VAMTAC și  MRAP), perfecționarea pregătirii și instruirii infanteriștilor în țară și în afara teritoriului național (cursuri dedicate; exerciții naționale, multinaționale și NATO multiple, complexe și standardizate; participare la misiuni în Afganistan si Balcani), construirea și dezvoltarea unor facilități de instrucție moderne, etc.

Infanteriștii români participă la asigurarea suportului pentru Ministerul Afacerilor Interne în scopul limitării efectelor cauzate de virusul Sars-Cov-2 și contribuie semnificativ, cu patriotism, empatie și dăruire, la ajutorarea și sprijinirea populației României pentru depășirea greutăților și restricțiilor cauzate de pandemia COVID-19.

Gradul de implicare a infanteriștilor în ansamblul acțiunilor Forțelor Terestre Române și, implicit ale Armatei, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România, precum și pentru limitarea efectelor epidemiologice, este semnficiativ, recunoscut și apreciat pe plan național și internațional.

Prestigiul de care se bucură infanteriștii români, oriunde s-ar afla, se datorează, profesionalismului, demnității, dăruirii, spiritului de sacrificiu și patriotismului de care au dat dovadă pe timpul participării la operații, acțiuni, exerciții și  misiuni în Teatrele de Operații.

     Cu ocazia sărbătoririi a 190 de ani de jertfe, tradiții, evoluții și glorie a INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE, membrii Consiliului Director al  Fundației “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” adresează tuturor infanteriștilor români în activitate, în rezervă și în retragere, mulțumiri și felicitări pentru eforturile și sacrificiile depuse, pentru modul exemplar în care vă îndepliniți misiunea, vă asigură de respectul și prețuirea noastră, vă urează sănătate, împliniri, curaj, speranță, succes și LA MULȚI ANI!

 

LA MULȚI ANI INFANTERIȘTILOR ȘI INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE-190 de ANI!

SLAVĂ, ONOARE, PATRIE ȘI GLORIE!

 

CONSILIUL DIRECTOR AL FUNDAȚIEI

”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ!