11 May 2019

ANIVERSAREA FUNDAȚIEI : 11 ANI, 2008-12 Mai-2019

Submitted by ivan.nicolae

ANIVERSAREA FUNDAȚIEI "SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ!": 11 ANI, 2008-12 Mai-2019

În data de 15 Mai 2019, Fundația "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" a organizat Festivitățile dedicate aniversării a 11 ani de existență și realizări, la sediul Statului Major al Forțelor Terestre.

Programul evenimentului a cuprins: alocuțiuni ale personalităților participante, referitoare la obiectivele, realizările prezente, sarcinile de viitor ale Fundației, precum și activități de socializare.

La activități au participat: domnul general-maior Ovidiu UIFĂLEANU-șeful Statului Major al Forțelor Terestre, domnul general-maior Dorin BLAIU-comandantul Componentei Operaționale Terestre și locțiitor al șefului Statului Major al Forțelor Terestre, doamna colonel Mihaela ANDRIȚOIU-Casa de pensii a MApN, reprezentanți ai Direcției Calitatea Vieții, domnul general-locotenent (rtr) Neculai BĂHNĂREANU- președintele Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere, colonel (rtr) Gheorghe MATEESCU–vicepreședinte al Asociației Naționale Cultul Eroilor "Regina Maria" și președinte al Asociației Naționale a Parașutiștilor din România, colonel (rtr) Marian GARGAZ-președinte al Asociației Naționale a Cadrelor Militare în Rezervă și în Retragere din Arma Geniu, militari și personal civil contractual în activitate din cadrul Forțelor Terestre, generali, ofițeri, subofițeri în rezervă și în retragere.

În perioada 12 Mai 2018-12 Mai 2019, Fundaţia "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" și-a desfășurat activitatea în conformitate cu prevederile actelor normative în vigoare. 

Resursele financiare și materiale ale Fundației au fost direcționate către programele de: soluționare a cazurilor medico-sociale (10 cazuri, din totalul de 217), de motivare a performanței profesionale (23 de premii), de sprijinire a Casei de Tip Familial-Corabia și tradiții militare, astfel:

Programe caritabile, de solidaritate și întrajutorare umană = 28,641 lei (45 %), astfel:

- "Speranță  pentru fiecare" (9 cazuri socio-medicale, din totalul de 217) = 12,391  lei;

- "Zâmbet  de  copil" + burse studii SUA = 7, 250  lei;

- CTF CORABIA "Sfânta  Elena" = 8,500  lei.

 

Programe socio – motivaționale a performanței  = 15,047 lei (13 %), astfel:

- "Cel mai bun dintre cei mai buni" (23 de premii în bani pentru șefii de promoții, olimpicii și burse de studii de la CNM, AFT, SMMSOFT, subofițerul/soldatul/omul anului)= 15,047 lei.

- Instituirea și acordarea premiului special al Fundaţiei = 1000 lei; 

Programe cultural-educaționale =  18,809 (21 %), astfel:

- "Eroi au fost  eroi sunt încă" = 2,361  lei;

- "Tradiții  militare" = 16,448  lei (din care 14,480 lei, fonduri atrase de către SMFT).

Vizite de promovare a platformei Fundației în 55 de U.M. (peste 3420 de persoane) .

S-au depus eforturi susținute pentru întărirea cooperării cu MApN, Direcția Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții, Direcția Relații Publice și Statul Major al Forțelor Terestre. 

Prin activitatea desfășurată și rezultatele obținute Fundaţia "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" a îndeplinit cerințele, standardele și obiectivele impuse de statutul de FUNDAȚIE  DE UTILITATE PUBLICĂ. 

Fundația "Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă" este partener principal, devotat și de nădejde al Statului Major al Forțelor Terestre,Membrii Consiliului Director al Fundației adresează mulțumiri membrilor fondatori, comenzii Statului Major al Forțelor Terestre și personalului din subordine și urează membrilor, susținătorilor şi colaboratorilor Fundației, precum şi întregului personal din armată, sănătate, viaţă mai bună și cât mai multe satisfacţii, alături de cei dragi!

 

ÎMPREUNĂ, SUNTEM MAI PUTERNICI!

LA MULȚI ANI FUNDAȚIEI "SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ"

 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

General-locotenent (r.)  dr. Ion UNGUREANU