8 May 2020

9 MAI- 3 EVENIMENTE ISTORICE FUNDAMENTALE ALE POPORULUI ROMÂN

Submitted by ivan.nicolae

Astăzi, la data de 9 Mai 2020, sărbătorim trei evenimente fundamentale ale istoriei României și a românilor: Ziua Proclamării Independenţei de Stat a României (1877), Ziua Victoriei Coaliţiei Naţiunilor Unite în cel de-al doilea Război Mondial (1945) și Ziua Uniunii Europene (1950/2007).

Primul eveniment fundamental al istoriei României sărbătorit astăzi este aniversarea a 143 de ani de la Proclamarea independenței de stat a României, de la 9 Mai 1877.

Mihail Kogălniceanu, declarația de indepedență/9 Mai 1877‘ ”….suntem independenţi, suntem naţiune de sine stătătoare.........”.

Valorile supreme ale poporului român, de independență, unitate și libertate au cerut mari sacrificii ale înaintașilor noștri, care și-au vărsat sângele pe câmpurile de bătălii, începând din epoca veche, continuând cu epocile medie, modernă și contemporană, în luptele împotriva cotropitorilor străini, de toate neamurile și din toate regatele și imperiile vremurilor.

Proclamarea Independenței la 9 Mai 1878, pasul fundamental în consolidarea României ca stat independent și unitar, reprezintă un moment de cotitură în evoluția și istoria poporului român, nu a fost un act spontan, întâmplător și nepregătit, ci o încununare a strădaniilor numeroase din acei ani ale conducătorilor și poporului român, de anulare a suzeranității otomane, eforturi susținute, influențate și favorizate de energiile revoluționare europene, manifestate în răscoalele și revoluțiile din perioada 1748-1878, împotriva Imperiului Otoman și de dorințele de revanșă ale Imperiului Țarist.

Pe câmpurile de luptă, în perioada iulie – decembrie 1877, Armata română a înregistrat victorii răsunătoare, plătite cu sânge, căzând la datorie bravii maiori Gheorghe Șonțu, C. Ene, Dimitrie Giurăscu, căpitanul Valter Mărăcinenanu, sergentul post-mortem Grigore Ion (ucis după ce a ridicat drapelul de luptă pe reduta Griviţa), fetița Marița, alături de 10.000 de ostași eroi români. Pe lângă costurile umane, românii au suportat 100 milioane lei aur (9.247.000 lei aur, contribuții voluntare) la care s-a adăugat 67.000 de capete vite și peste 30.000 tone de alimente.

Prin Tratatul de pace dintre Imperiul Rus și Imperiul Otoman, semnat la San Stefano pe 3 martie 1878, și prin Tratatul de la Berlin (13 iunie-13 iulie 1878), României i se recunoștea independența, primea teritoriile Dobrogei și Deltei Dunării, inclusiv portul Constanța și mica Insulă a Serpilor și ceda Imperiului Țarist, județele CahulIsmailBolgrad.

Independența, câștigată pe câmpurile de luptă și recunoscută internațional, a asigurat continuarea dezvoltării susținute a statului român modern (fondat prin Unirea Principatelor Române din 1859) și a societății românești, a pregătit condițiile pentru reîntregirea neamului prin Marea Unire de la 1 decembrie 1918.

Slavă, recunoștință și respect veșnic eroilor noștri care s-au jertfit pentru independență, suveranitate și unitate! Respect și onoare tuturor românilor, militari și civili, care în aceste zile luptă în prima  pentru limitarea și eradicarea efectelor pandemiei cauzate de COVID-19!

Al doilea eveniment pe care îl sărbătorim astăzi, îl constituie aniversarea a 75 de ani de la obținerea victoriei Aliaţilor împotriva Germaniei naziste în cel de-al doilea război mondial, în ziua de 9 mai 1945, punând astfel capăt celei mai pustiitoare conflagrații din istoria continentului european.

Obiectivul fundamental al participării României la cel de-al doilea război mondial l-a constituit reîntregirea țării, prin eliberarea teritoriilor românești de sub dominația straină: pe frontul din est, de sub dominația Imperiul Țarist și pe frontul de vest, de sub jugul horthysto-hitlerist.

La 9 Mai 1945, pe cea mai mare parte a frontului luptele au încetat, dar Armata Română se găsea în apropiere de Praga și în estul Austriei, continuând ofensiva, alături de trupele sovietice, în Podișul Boemiei, până la 12 Mai 1945. Armata română a fost în prima linie și a contribuit substanțial la Marea victorie asupra fascismului din anul 1945 asfel: a luptat 260 de zile (23 august 1944-12 mai 1945), cu peste 540.000 de ostași, înregistrând peste 170.000 de morți, răniți și dispăruți, a capturat 120.000 de prizonieri, importante cantități de armament și tehnică de luptă și 20.000 de fasciști uciși în luptă, scoțând din luptă echivalentul a 15 Divizii germane și ungare, a dus lupte în peste 20 de masive muntoase, a forțat 12 cursuri de apă, a eliberat peste 8717 de localități (dintre care 53 de orașe) din România, Ungaria (în ”Operațiunea Budapesta”, armata română a pierdut 10.708 militari -morți, răniți și dispăruți), Cehoslovacia (armata română a pierdut 67.495 de eroi) și Austria (2.000 de militari români au înfruntat inamicul la Mistelbach, Zistersdorf și Poysdorf). Prin eliberarea orașelor Carei și Satu Mare, la 25 octombrie 1944, s-a încheiat eliberarea întregului teritoriu transilvan.

Prin Tratatul de pace, semnat la Paris, la 10 februarie 1947, România a fost declarată țară nebeligerantă (pentru perioada august 1944-mai 1945), stat învins, iar clauzele teritoriale, politice, militare și economice au fost considerate oneroase, impunându-i-se condiții grele de natură politică, economică și militară, din partea marilor puteri ale Națiunilor Unite, dar se consfințeau pierderile suferite de către țara noastră în est și sud-est și i se accepta, cu unele rezerve ale puterilor anglo-saxone, revenirea nord-estului Transilvaniei în cadrul granițelor sale, fapt realizat în martie 1945.

Astfel, poporul român, prin jertfele însemnate date pe câmpurile de luptă, eforturile materiale și financiare semnificative depuse, și-a înscris numele în panoplia contributorilor importanți la salvarea umanitătții amenințată de cel de-al treilea Reich.

Omagierea eroilor români care și-au și–au dat tributul de sânge, prin jertfirea vieților, faptele de arme, curaj, erosim și dăruire săvârșite în luptele pentru înfrângerea fascismului, reprezintă o datorie de onoare pentru toți românii, oriunde s-ar afla.

Cel de-al treilea eveniment sărbătorit la 9 Mai 2020 este Ziua Europei-70 de ani!

În acest an sărbătorim 70 de ani de la nașterea proiectului European și 13 ani de la aderarea istorică a României la Uniunea Europeană (U.E.).

Exact la 5 ani după încheierea celui de-al doilea război mondial, Robert Schuman, ministrul francez al afacerilor externe, prezenta, la data de  9 mai 1950, propunerea de creare a Europei unite.

Originile Uniunii Europene se trag de la Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului (CECO) formată din șase state în 1951 - Belgia, Franța, Germania, Italia, Luxemburg și Țările de Jos. La 25 martie 1957, aceste state au semnat Tratatele de la Roma, care instituiau Comunitatea Economică Europeană (CEE- Piaţa Comună) şi Comunitatea Europeană a Energiei Atomice (CEEA, astăzi EURATOM). De-a lungul evoluției sale, Uniunea Europeană a travsersat diferite etape și procese, prezentându-se astăzi ca o structură continentală puternică, aducătoare de pace, democrație, libertate, prosperitate și solidaritate între statele membre.

În prezent, U.E. este o uniune economică și politică alcătuită din 27 de state membre (Regatul Unit s-a retras din Uniunea Europeană la 31 ianuarie 2020), cu o populație de 446 de milioane de locuitori, cu 24 de limbi oficiale și de lucru și aproximativ 150 de limbi regionale și minoritare.

În ianuarie 2007, România fost admisă în U.E., aderând deschis, cu optimism și cu totală încredere la obiectivele (pacea, bunăstarea cetățenilor, libertate, securitate și justiție fără frontiere interne, dezvoltare durabilă, economie de piață competitivă, protejarea mediului, combaterea excluziunii sociale și a discriminării, progresul tehnic și științific, coeziunea economică, socială și teritorială și solidaritatea între statele membre, diversitatea culturală și lingvistică a popoarelor, uniune economică și monetară a cărei monedă să fie euro) și valorile Uniunii (demnitatea umană, libertatea, democrația, egalitatea, statul de drept, drepturile omului), pentru apărarea propriei suveranități și prosperitatea economică, într-un mediu liniștit și sigur.

Beneficiile aderării României la U.E. se referă la: accesul la fonduri europene, la piața muncii, la creșterea calității vieții, urmărind  aderarea la moneda Euro și la Spațiul Schengen.

În situația europeană actuală, caracterizată de pandemia COVID-19, U.E. și-a dovedit limitele în ceea ce privește solidaritatea europeană și apărărea drepturilor omului, puterile economice vest-europene acționând, cu precădere, pentru accesul preferențial la sănătate al propriilor popoare și oferind condiții de muncă, trai și sănătate umilitoare lucrătorilor din est.

Românii rămân atașați valorilor U.E., iar România va continua dezvoltarea în cadrul unei Uniuni Europene solidare și puternice, dar constatând necesitatea și identificând riscurile actuale și viitoare, ne exprimăîm speranța în dezvoltarea industriilor autohtone care să asigure securitatea și independența alimentară, sanitară și energetică a României.

LA MULȚI ANI ROMÂNIA! LA MULȚI ANI ROMÂNI! 

LA MULȚI ANI EUROPA! LA MULȚI ANI EUROPENI!

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

 

CONSILIUL DIRECTOR AL FUNDAȚIEI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ”!