11 May 2020

12 MAI 2020: 12 ANI DEDICAȚI MILITARILOR, FUNDAȚIA ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ!”

Submitted by ivan.nicolae

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DIRECTOR,

CU OCAZIA SĂRBĂTORIRII ZILEI FUNDAȚIEI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ!”, 12 ANI: 2008-12 MAI-2020

La data de 12 Mai 2020,în condițiile restrictive ale stării de urgență, cauzată de pandemia COVID-19,Fundația Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”, aniversează 12 ani de activitate, dedicați militarilor români.

Fundația a luat naștere la data de 12 Mai 2008, la inițiativa unui grup de militari de elită – membri fondatori -, de la nivelul Statului Major al Forțelor Terestre și se adresează personalului militar în activitate/în rezervă/în retragere și personalului civil în activitate/la pensie din Ministerul Apărării Naționale, având ca beneficiari prioritari, personalul militar/civil în activitate și familiile acestuia.

       În cei 12 ani de existență, Fundația a dobândit statutul de Utilitate Publică, a colectat peste 1.500.000 de lei cu care a finanțat cele 3 direcții principale de acțiune: caritate/solidaritate și întrajutorare umană (65 % din fonduri), motivarea performanței profesionale (14 % din fonduri) și tradiții militare (21 % din fonduri).

În ultimul an, consecvenți programelor Fundației, membrii Consiliului Director - col. (rtr) Iulian BOERU, col. (r) Ioan MOCAN, col. (r) Dorina CONSTANTINESCU, col. (r) Nicolae IVAN,  col. (r) Paul BRATOSIN, col. (r) Ioan BALIGI, col. Daniel BANU și MM. (r) Cătălin PĂDURARU- au depus eforturi susținute, care au dus la realizări remarcabile, dintre care amintesc:

Programe sociale,  caritabile, întrajutorare umană (9 cazuri) = 31, 241 lei (65 % din fonduri):

1.  “Speranță  pentru fiecare” -12,391  lei

2.  “Zâmbet  de  copil”- 3,350  lei

3.  CTF CORABIA “Sfânta  Elena”- 8,500  lei 

4.  Ajutoare financiare pentru 10 elevi, COVID-19 -6,000 lei

5..   Ajutoare financiare 1 familie sit.mat. precară-1,000 lei

Programe socio-motivaționale (31 premiați, cu bani)  = 15,047 lei (14 % din fonduri):

Cel mai bun dintre cei mai buni” (4 șefi promoție, 2 burse sociale, 10 câștigători ai concursului “Subofițerul/soldatul anului”, 13 câștigători ai Jocurilor aplicativ-militare, 1 câștigător al competiției ” Omul anului în F.T., 1 câștigător al competiției ”Cupa presei la tir”) = 15,047 lei.

Programe cultural-educaționale =  18,809 (20 % din fonduri):

1. “Eroi au fost  eroi sunt încă” = 2,361  lei;

2. „Tradiții  militare” = 16,448  lei .

Cooperare interinstituțională: =  2,000 lei (1 % din fonduri):

1. Departamentul pentru Relația cu Parlamentul și Calitatea Vieții Personalului

2. Direcția de Informare și Relații Publice (tabăra cercetașilor)  1,000 lei

3. Asociația Națională Cultul Eroilor ”Regina Maria” (”România Eroică”) 1,000 lei

4. Asociații, Organizații și Fundații de profil de la nivel național.

Vizite de promovare a platformei Fundației, în 35  de U.M. (peste 2.150  de persoane): 10  noi membri în Fundație și s-au colectat fonduri importante, în special de la militarii din: C.N.I.Î. Cincu, Bz.4 Log., Bg. 61 V.M., B. 22 MN, A.F.T., Bg. 18 Cc.Spv.Ter., R. 50 Ra.AA, B. 22 VM.

Eficientizarea campaniei ”Dă un leu pentru colegul tău”,prin contribuția financiară a  numeroși militari din Forțele Terestre, remarcându-se, printre alții, lt. Roxana CORNICIU/Bz. 4 Log.

Membrii Consiliului Director își vor spori eforturile necesare dezvoltării platformei și obiectivelor Fundației, derulate în beneficiul personalului militar și civil în activitate din Ministerul Apărării Naționale, prin continuarea vizitelor de promovare a platformei Fundației, derularea campaniei ”Dă un leu pentru colegul tău”, convingerea simpatizanților pentru            redirecționarea către Fundație, a 3,5 % din impozitul pe anul 2019, acțiuni concrete și directe.      Cu prilejul aniversării a 12 ani în slujba militarilor a Fundației Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă”, în numele meu personal și al Consiliului Director transmit mulțumiri, urări de sănătate, revenirea grabnică și în siguranță la normalitate, realizări depline și LA MULȚI ANI tuturor membrilor fondatori, membrilor, susținătorilor, simpatizanților, colaboratorilor Fundației și întregului personal din Ministerul Apărării Naționale.

ÎMPREUNĂ, SUNTEM MAI PUTERNICI!

LA MULȚI ANI FUNDAȚIEI 

SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINŢĂ” 

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR

General-locotenent (r) Ion UNGUREANU