12 May 2021

LA MULȚI ANI FUNDAȚIEI ” SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ” LA ANIVERSAREA A 13 ANI DE ACTIVITATE ÎN SLUJBA MILITARILOR: 2008-12 MAI-2021

Submitted by ivan.nicolae

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DIRECTOR AL FUNDAȚIEI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ”, CU OCAZIA ANIVERSĂRII A 13 ANI DE ACTIVITATE îN SLUJBA MILITARILOR: 2008-12 MAI-2021.

Fundația ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”, Organizație Neguvernamentală, Non Profit, de Utilitate Publică (HG nr. 861/06.11.2013),  cu 1.000 de membri și peste 3.000 de colaboratori și simpatizanți, s-a dovedit a fi partener principal, dedicat, loial și de nădejde al Statului Major al Forțelor Terestre (S.M.F.T.), pe durata celor 13 ani de activitate neîntreruptă în folosul personalului și structurilor din Forțele Terestre Române (F.T.R.). și M.Ap.N.

     Fundația a luat naștere la data de 12 mai 2008, la inițiativa de suflet a unui grup de militari de elită  – membri fondatori - de la nivelul Statului Major al Forțelor Terestre.

Obiectivul fundamental al Fundației îl constituie sprijinirea exclusivă și efectivă a Forțelor Terestre Române prin asigurarea suportului umanitar, caritabil, social și financiar necesar creșterii calității vieții personalului militar și civil în activitate (cu prioritate), în rezervă și în retragere, precum și a familiilor acestora, pentru rezolvarea cazurilor medicale şi sociale,  personalcare, din cauza unor motive de natură economică, fizică, psihică sau socială, nu are posibilitatea să-și realizeze nevoile sociale, să-și dezvolte propriile capacități și competențe pentru integrarea socială.

 Specificul Fundației, prin care se deosebește fundamentalde celelalte structuri asociative din domeniul de responsabilitate al M.Ap.N., îl constituie situația concretă în care beneficiarii PRIORITARI ai programelor Fundației ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruință”sunt militarii și personalul civil în activitate, familiile acestora și structurile militare din cadrul F.T.R. și din M.Ap.N.

Principalele realizări ale Fundației,în cei 13 ani de funcționare, constau în: alocareaa peste 1.050.000 lei (70%din buget)pentru soluționarea celor 223 de cazuri socio-medicale din F.T.R.și M.Ap.N.aflateîn evidență;folosirea, în totalitate, a fondurilor colectate în folosul exclusiv al personalului militar și civil din F.T.R. și Armată; costurile necesare funcționării Fundației au fost asigurate prin accesarea fondurilor puse la dispoziție de M.Ap.N. prin Ordinul nr. M.161 /2018; promovarea imaginii, performanței profesionale și a tradițiilor militare ale F.T.R., M.Ap.N. și realizarea contactului nemijlocit cu beneficiarii programelor Fundației, prin executarea vizitelor de informare și ofertare la sediile structurilor dinF.T.R., în perioada 2018-2020 (până la declanșarea pandemiei Covid - 19).

Cu toate că din martie 2020 până în prezent ne confruntăm cu o perioada sanitară dificilă la nivel național, caracterizată de multe constrângeri, limitări, provocări sanitare și risc crescut de îmbolnăviri cu virsul Sars-Cov-2, Fundația și - a desfășurat activitățile în condiții reglementate, online, în strânsă cooperare cu reprezentanți desemnați de către S.M.F.T., parteneri și colaboratori, cu respectarea distanțării fizice, situație obiectivă ce a dus la scăderea semnificativă a fondurilor colectate și, implicit, la reducerea realizărilor înregistrate, în cadrul celor 11 programe implementate, astfel:

-programul “Speranță  pentru fiecare”:alocarea a 14.970 lei, din care: 8.970 lei pentru soluționarea a 4 cazuri socio-medicale și 6.000 lei pentru ajutorarea financiară a 8 elevi / F.T.R. cu situație socială defavorizată, pe timpul stării de urgență, generată de pandemia de Covid-19;

 

-programului “Zâmbet  de  copil”: susținereacopiilor cadrelor militare și ai personalului civil în activitate din F.T.R. prin alocarea a 1.400lei, pentru achiziționarea de cadouri, cu ocazia sărbătorilor Pascale și de Crăciun;

-programul Casei de tip familial (C.T.F.) ”Sfânta Elena”- Corabia: activităţi caritabile pentrusprijinirea tinerilor (orfanilor) instituționalizați, prin alocarea a doar 1.000 lei, pentru achiziția de bunuri de uz casnic, îmbrăcăminte și cadouri; din păcate, din cauza constrîngerilor și riscurilor pandemiei Covid -19, în anul 2020 nu s-a putut organiza tradiționala tabăra de vară, situație ce s-ar putea menține și în an acest an;

-programul “Cel mai bun dintre cei mai buni”: motivarea permanentă a performanței profesionale, prin alocarea a 6.200 lei, pentru premierea cu sume de bani a: 10 câștigători ai competițiilor Subofițerul/ soldatul anului 2020, fazele pe SMFT, Divizii și MU/U subordonate nemijlocit S.M.F.T., precum și a șefilor de promoție de la Academia Forțelor Terestre, Şcoala Militară de Maiştri Militari şi Subofiţeri a Forţelor Terestre și Colegiul Național Militar “Ștefan cel Mare”;

-programelor ”Tradiții Militare” și ”Eroi au fost, eroi sunt încă! le-au fost alocați 7.320 lei, ca urmare a restrângerii amplorii și reducerii numărului evenimentelor specifice și al participanților, din cauza pandemiei de Covid-19.

      O modalitate importantă, de succes și foarte eficientă pentru întărirea relațiilor de cooperare au constituit-o vizitele de informare și ofertare, executate în perioada 13.02-30.03.2018 (au fost vizitate 55 structuri militare și s-a discutat direct cu peste3.240 de militari și civili) și în perioada 18-28.02.2020, la sediile a 35 de unități militare din subordinea S.M.F.T. pe durata cărora peste 2.150 de militari și civili beneficiari (membri și simpatizanți) ai programelor Fundației au fost informați nemijlocit, cu privire la rațiunea existenței, obiectivele, modul de acțiune și prioritățile  structurii  Din păcate, pandemia de Covid-19 a făcut ca acțiunile să fie anulate și amânate pentru anii următori, când condițiile sanitare o vor permite.

Cu toate eforturile, acțiunile proactive, vizitele de informare, mediatizarea permanentă, activitățile de cooperare și proiectele noi promovate de membrii Consiliului Director, resursele financiare ale Fundației au scăzut dramatic și constant în ultimii ani, de la 204.000 lei, în 2014, la 71.222 lei, în 2020, cu un deficit înregistrat de 21,820 lei. Această situație îngreunează și limitează semnificativ posibilitățile Fundației de asigurare a resurselor finanicare și materiale necesare personalului F.T.R. aflat în nevoie, cu efecte negative profunde asupra calității vieții și sănătății acestuia, mai ales în condițiile crizei sanitare și economice actuale.

În perioada următoare, Fundația se va concentra pe îndeplinirea obiectivelor specific având cu respectarea următoarelor priorități

1.promovarea imaginii, intereselor și creșterea prestigiului instituției militare și a F.T.R.;

2.îmbunătățirea colectării fondurilor financiare necesare îndeplinrii obiectivelor specifice;

3.creșterea alocărilor financiare și a numărului de cazuri medico-sociale soluționate;

4.sprijinirea personalului F.T.R. și din M.Ap.N. în asigurarea mijloacelor de protecție anti-covid, în măsura resurselor la dispoziție și în condițiile solicitărilor;

5.continuarea motivării performanței profesionale;

6.promovarea tradițiilor militare;

7.comunicarea şi cooperarea permanentă cu S.M.F.T., M.Ap.N., asociații, fundații, ONG și instituții din domeniul militar și civil pentru asigurarea resurselor financiare și materiale necesare;

8.sprijinirea tinerilor de la C.T.F. Corabia și a copiilor cadrelor militare prin acordarea de cadouri, achiziția unor bunuri și echipamente.

În scopul îmbunătățirii activității Fundației și a dezvoltătii capabilitătților de asigurare a resurselor necesare sprijinirii personalului F.T.R. și din M.Ap.N. aflat în nevoie, adresez întregului personal militar și civil din Armată, F.T.R., tuturor membrilor, colaboratorilor și simpatizanților Fundației Apelul de camaraderie, umanitate și solidaritate Ajută-ne să putem ajuta! pentru:

1.direcţionarea a 3, 5%, din impozitul pe venit (până la 25 Mai 2021) pentru anul 2020 către Fundația ”Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătrul de Biruință”, prin completarea Formularului 230 dedicat;

2.participarea activă la campania “Dă un leu, pentru colegul tău !”, prin donarea unui leu, lunar, respectiv a 12 lei, anual;

3.plata cotizației anuale, de 60 de lei, de către membrii Fundației;

4.înscrierea de noi membri în Fundație;

5.acordarea de donații și sponsorizări;

6.depunerea centralizată a sumelor colectate în contul bancar (IBAN) al Fundației: RO20BRDE410SV09902144100 (Cont de identificare: 23860519), prin grija compartimentului financiar din cadrul U.M. și a ofițerului de proiect/legătură desemnat (Formularele 230, cotizațiile, fondurile din Campania ”Dă un leu pentru Colegul tău!„ donații, sponsorizări, etc.).

În numele meu și al membrilor Consiliului Director al Fundației adresez sincere mulțumiri membrilor, simpatizanților și colaboratorilor noștri pentru sprijinul moral, material și financiar acordat,  exprim respectul și considerația depline pentru eforturile depuse, afirm convingerea în creșterea interesului și a implicării active a unui număr cât mai mare de persoane și instituții în proiectele noastre și urez tuturor sănătate, bucurii, fericire, succes în toate întreprinderile viitoare, revenirea curând la viața normală și LA MULȚI ANI!

LA MULȚI ANI FUNDAȚIEI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ”

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DIRECTOR AL  FUNDAȚIEI ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE, PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ”

General-locotenent (r) Ion UNGUREANU