30 Apr 2021

LA MUȚI ANI INFANTERIȘTILOR ȘI INFANTERIEI ROMÂNE, 191 DE ANI: 1830-30 APRILIE-2021!

Submitted by ivan.nicolae

MESAJUL PREȘEDINTELUI CONSILIULUI DIRECTOR AL

 FUNDAŢIEI “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă

cu ocazia ZILEI INFANTERIEI ROMÂNE-191 DE ANI:1830-30 aprilie-2021

La 30 aprilie 2021, în Vinerea Mare, INFANTERIA ROMÂNĂ este sărbătorită de , militarii în activitate, în rezervă, în retragare și personalul civil din Armata României, alături de familii și prieteni sărbătorim Ziua Infanteriei Române, la 191 de ani de istorie în slujba Patriei: 1830-30 aprilie-2021. 

Infanteria Română – ”Regina Bătăliilor”, pe parcursul istoriei sale glorioase, a ocupat și ocupă locul principal în cadul Forțelor Terestre, fiind arma cea mai veche, cea mai numeroasă ca efective, cea mai complexă și completă, cu cea mai mare contribuţie şi cu cele mai grele jertfe de sânge în luptele pentru apărarea gliei strămoşeşti, pentru libertatea, suveranitatea, independenţa şi unitatea naţională a poporului român.

Procesul constituirii Infanteriei moderne, ca armă de sine-stătătoare, a început la 30 aprilie 1830, când,  prin  Tratatul de la Adrianopol din 14 seprembrie 1829, Țările Române au primit dreptul constituirii armatei  proprii prin „formăruirii în Valahia a şase batalioane pedestrime şi şase escadroane călărime a străjii pământeneşti”, din care s-au înfiinţat 3 Regimente Mixte la Bucureşti, Ploieşti şi Craiova. În acelaşi timp, în Moldova, la Iaşi, s-au constituit un batalion de pedestrime şi un escadron de călărime care au format, mai târziu,Regimentul Mixt.

Evoluția armei a continut cu mişcarea revoluţionară de la 1848, Unirea Principatelor Române de la 1859, s-a consacrat de politica militară promovată de Alexandru Ioan Cuza (Infanteria era organizată în şapte regimente, constituite fiecare din două batalioane a câte patru companii, fiind dislocate la Iaşi, Craiova, Ismail, Bucureşti, Galaţi şi Ploieşti.), s-a dezvoltat în timpul războiului de independență și a celor două războaie mondiale, s-a transformat în perioada comunistă, s-a modernizat accelerat după aderarea României la NATO și UE și continuă modernizarea capabilităților operaționale, atât în domeniul înzestrării, cât și  în cel al învățământului militar, al instrucției și exercițiilor, la nivel național și international.

În condițiile războiului modern ultradigitalizat, ale noilor tipuri de amenințări, ale noilor provocări la adresa securității naționale și a NATO, infanteria română continuă procesul de modernizare și de realizare a capabilităților operaționale necesare prin: programele majore de înzestrare (transportor blindat trupe 8 x 8 PIRANHA V, mașina de luptă a Infanteriei – MLI, UAS-sisteme aeriene fără pilot, instalații/sisteme de lansare Antitanc SPIKE portabile/mobile și pe mașini de luptă, armament de infanterie standard NATO, autovehicule blindate HMMWV, VAMTAC și  MRAP), perfecționarea pregătirii și instruirii infanteriștilor în țară și în afara teritoriului național (cursuri dedicate; exerciții naționale, multinaționale și NATO multiple, complexe și standardizate; participare la misiuni în Afganistan si Balcani), construirea și dezvoltarea unor facilități de instrucție moderne, etc.

În prezent, Infanteria română, arma de bază a sistemului militar românesc, cu tradiții glorioase, este componenta de bază a Forțelor Terestre, are capabilităţi multiple de a executa operaţii decisive, independent sau în cooperare cu celelalte arme, cu structuri flexibile, suple şi dinamice, apte să dea o ripostă eficace oricărei agresiuni armate la adresa securităţii României şi de a-şi îndeplini cu profesionalism misiunile ce le revin din obligaţiile militare internaţionale asumate de către ţara noastră și contribuie semnificativ la promovarea imaginii Armatei României în cadrul NATO și al armatelor țărilor partenere, pe durata executării misiunilor în Irak, Afgansitan, Balcani, Africa, precum și pe timpul exercițiilor multinaționale, în țară și în străinătate.

Gradul de implicare a infanteriștilor în ansamblul acțiunilor Forțelor Terestre Române și, implicit al Armatei, pentru îndeplinirea angajamentelor asumate de România, precum și pentru limitarea efectelor epidemiologice ale pandemiei Covid-19, este semnficiativ, recunoscut și apreciat pe plan național și internațional.

Astăzi este un bun prilej de a aduce un sincer omagiu tuturor eroilor infanteriști căzuți la datorie pe câmpurile de luptă ale războaielor din 1877-1878; 1913; 1916-1919; 1941-1945 și în Teatrele de Operații, de după anul anul 1995.

Cu onoare și mândrie am lucrat în cadrul Forțelor Terestre Române, am comandat Brigada 15 Mecanizată – Iași și am facut parte din Echipa de comandă a Statului Major al Forțelor Terestre, în calitate de Locțiitor al șefului S.M.F.T.,  funcții din care am avut oportunitatea să lucrez cu infanteriștii, de la caporal la general, militari profesioniști desăvârșiți și camarazi de nădejde, atât în țară, cât și în în afara teritoriului național, cărora le sunt recunoscător, le mulțumesc și îi asigur de întregul meu respect.

Cu ocazia sărbătoririi a 191 de ani de glorie și tradiții ale Infanteriei Române Moderne, în nume personal și în numele membrilor Consiliului Director al Fundației “Sfântul Mare Mucenic Gheorghe, Purtătorul de Biruinţă” doresc Infanteriei Române asigurarea fondurilor necesare dezvoltării, adresez mulțumiri și felicitări tuturor infanteriștilor români în activitate, în rezervă și în retragere pentru eforturile și sacrificiile depuse, pentru rezultatele de excepție obținute, vă asigur de respectul și prețuirea noastră și vă urez sănătate, bucurii, curaj, credință, învingerea pandemiei Covid-19, noroc, succes în toate acțiunile viitoare și  LA MULȚI ANI!

 

LA MULȚI ANI INFANTERIȘTILOR ȘI INFANTERIEI ROMÂNE MODERNE-191 de ANI!

SLAVĂ, ONOARE, PATRIE ȘI GLORIE!

ÎMPREUNĂ SUNTEM MAI PUTERNICI!

 

PREȘEDINTELE CONSILIUL DIRECTOR

 AL FUNDAȚIEI  ”SFÂNTUL MARE MUCENIC GHEORGHE,

PURTĂTORUL DE BIRUINȚĂ!

 

General-locotenent (r) Ion UNGUREANU